Skip links

Salatalık

Worm Magic gibi vermikompost esaslı organik gübreler salatalığın gelişim safhalarında uygulanır. Bu safhalar; tohum uygulaması, fidelerin kök salması, çiçeklenme, meyve oluşumu ve meyve olgunlaşma başlangıçlarıdır.  Yaprak uygulamaları salatalığın verimini önemli ölçüde artırır, ürün kalitesini iyileştirir, salatalık içindeki nitrat miktarını azaltır.

 

 

  • Ekim / Dikim Öncesi Topraktan Uygulama :

Tohum ekimi veya fide ekiminden önce, dönüme 1 – 2 lt. Worm Magic 1/50 oranında sulandırılarak ilaçlama makinası ile veya 1/200 oranında sulandırılarak damla sulama sistemi ile topraktan uygulanır.

 

  • Ekim / Dikim Öncesi Tohum / Fide Uygulaması :

Tohum yüzeyi aşağıda belirtilen oranlarda seyreltilmiş sıvı Worm Magic ile kaplanır..

  • Yapraktan Uygulama :

  • Damlama sulama sistemi mevcut ise, yaprak uygulaması yerine aynı dönem ve aynı miktarlarda uygulama damlama sulama ile de yapılabilir.
  • Yapraktan uygulamalarda sulandırma oranlarına mutlaka uyulmalıdır.
  • Bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde güvenle kullanılabilir, bitki için hiçbir tehlike oluşturmaz.