Skip links

Patates

Bu bitki için beslenme koşulları çok büyük önem taşır. Toprak üstü kütlede en büyük artışın yaşandığı ve yumru oluşumunun başladığı dönemler bitki gelişiminin en önemli evreleridir. Tam da bu dönemde bitki maksimum miktarda besleyici maddeye ihtiyaç duyar. Worm Magıc gibi büyüme düzenleyici özelliklere sahip organik gübreler bitkinin dengeli beslenmesine yardımcı olur.

 

 

  • Ekim Öncesi Topraktan Uygulama :

Ekimden önce , toprağın son sürümünden evvel, dönüme  500 – 1000 ml Worm Magic son hacim 30 – 40 lt. olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülür ve ardından toprak sürümü tamamlanarak, ürünün 10 – 15 cm toprak altına nüfuz etmesi sağlanır.

 

  • Ekim Öncesi Tohum Uygulaması :

Tohum yüzeyi aşağıda belirtilen oranlarda seyreltilmiş sıvı Worm Magic ile kaplanır.


Yapraktan Uygulama :

  • Damlama sulama sistemi mevcut ise, yaprak uygulaması yerine aynı dönem ve aynı miktarlarda uygulama damlama sulama ile de yapılabilir.
  • Yapraktan uygulamalarda sulandırma oranlarına mutlaka uyulmalıdır.
  • Bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde güvenle kullanılabilir, bitki için hiçbir tehlike oluşturmaz.