Skip links

Lahana

Worm Magic gibi doğal humik gübreler  tohum uygulaması ile başlayıp, 4-6 gerçek yaprak ve aktif büyüme evresi olmak üzere lahananın farklı gelişim evrelerinde kullanılır. Bu tür uygulamalar verimliliği, lahana başlarının sıklığını, kalitesini, C vitamini ve şeker miktarını arttırır.

 

 

  • Ekim / Dikim Öncesi Topraktan Uygulama :

Tohum ekimi veya fide ekiminden önce, dönüme  1 – 2 lt. Worm Magic 1/50 oranında sulandırılarak ilaçlama makinası ile veya 1/200 oranında sulandırılarak damla sulama sistemi ile topraktan uygulanır.

 

  • Ekim / Dikim Öncesi Tohum / Fide Uygulaması :

Tohum yüzeyi aşağıda belirtilen oranlarda seyreltilmiş sıvı Worm Magic ile kaplanır.

  • Yapraktan Uygulama :

  • Damlama sulama sistemi mevcut ise, yaprak uygulaması yerine aynı dönem ve aynı miktarlarda uygulama damlama sulama ile de yapılabilir.
  • Yapraktan uygulamalarda sulandırma oranlarına mutlaka uyulmalıdır.
  • Bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde güvenle kullanılabilir, bitki için hiçbir tehlike oluşturmaz.