Skip links

Worm Magic Kullanım Bilgileri

Worm Magic Uygulama Bilgileri

Worm Magic, tüm tarla ve sera ürünlerinde, meyva bahçesi ve bağlarda, süs bitkileri ve sebze yetiştiriciliğinde, çim alanlarda, park ve bahçelerde güvenle kullanabileceğiniz %100 ekolojik bir üründür.

Ekim/Dikim Öncesi Toprak Uygulaması:

Tohum ekimi veya fide dikiminden önce, toprağın son sürümünden evvel araziye önerilen miktarda ve konsantrasyonda püskürtme şeklinde uygulama yapılır ve ardından toprak sürümü tamamlanarak, ürünün toprak altına nüfuz etmesi sağlanır.

Ekim/Dikim Öncesi Tohum/Fide Uygulaması:

Tohum yüzeyi uygun oranda seyreltilmiş sıvı Worm Magic ürünü ile kaplanır.

Fidelerin kökleri ekim öncesi önerilen oranda seyreltilmiş ürüne daldırılarak kök yüzeyinin ürün ile kaplanması sağlanır.

Kök Uygulaması:

Damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemleri ile ürün sulandırılarak araziye uygulanır.

Yaprak Uygulaması:

Bitki büyüme sezonunda, önerilen oranda su ile karıştırılarak, püskürtme veya spreyleme yöntemi ile Worm Magic bitki yapraklarına uygulanır.

Worm Magic’in Kimyasal Gübreler ve Bitki Koruma Ürünleri ile Birlikte Kullanımı:

Sıvı solucan gübresi, herbisit, pestisit, fungusit gibi ilaçlarla ve diğer organik veya kimyasal gübrelerle birlikte kullanılacak ise, önce küçük bir kapta katılım oranlarında karışım testi yapılarak, kristalizasyon, çökme veya kırılma (süspansiyon oluşturma) gibi uyum sorunu yaratıp yaratmadığı kontrol edilmelidir. Eğer hiçbir sorun yoksa büyük hacimli karışımlar hazırlayarak, uygulamaya geçebilirsiniz.

Kışlık Tahıllar

Kışlık Tahıllar (Kışlık Buğday, Arpa, Çavdar, Tritikale)

Besin eksikliği sapa kalkım ve başaklanma evrelerinde sıklıkla görülür. Bu, bitki kütlesinin yoğun olarak gelişmesiyle gerçekleşir. Topraktaki erişilebilir besin elementleri biter veya alımı bitki büyüme hızına yetişemez. Bu nedenle özellikle bu dönemlerde bitki beslenmesi Worm Magic gibi preparatlarla desteklenmelidir.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml  – 1000 ml. Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.   Tohum Uygulaması :

100 kg. tohum için 300 ml.  Worm Magic 1/4 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi   kaplanır. Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte         preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.   Kardeşlenme Başı ( Sonbahar )
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.   Kardeşlenme Sonu – Sapa Kalkma Başlangıcı
 2. Yaprak  Uygulaması:

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml.  yapraktan

uygulama yapılır.​​​

 1.   Başaklanma Evresi

III. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Yazlık Tahıllar

Yüksek verim elde etmek için tüm besin maddelerinin bitki gelişiminin başlangıcında sağlanması gerekir. Jeneratif (üretici) organlarının oluşumu özellikle kardeşlenme sonunda ve sapa kalkım döneminde gerçekleşir, bu da verimi etkiler. Başaklanma aşamasında yapılan uygulama ürün kalitesine etki eder. Bu dönemlerde Worm Magic gibi preparatların uygulanması tavsiye edilir.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.​

 1.   Tohum Uygulaması :

100 kg tohum için 300 ml. Worm Magic 1/4 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır.Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.    Kardeşlenme Sonu – Sapa Kalkma Başlangıcı
 2.        Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.    Başaklanma Evresi
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Baklagiller

Baklagiller ( Bezelye, Soya, Fasulye, Nohut, Mercimek vb.)

Büyüme düzenleyici fito hormonlar içeren organik gübreler baklagillerin gelişimini olumlu yönde etkiler, fizyolojik işlemleri hızlandırır, bitkinin azot fikse etme özellikleri artar. Tohumlara humik gübrelerin uygulanması nodozite bakterilerin aktif gelişimini sağlar. Yaprak uygulaması bitkilerin besin maddeleri sıkıntısını yaşadıkları kritik gelişim evrelerinde yapılır. Bu dönemlerde Worm Magic gibi preparatların uygulanması tavsiye edilir.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1. Tohum Uygulaması :

100 kg. tohum için 300 ml. Worm Magic 1/4 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.    5-7 Yaprak Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.    Tomurcuklanma Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Kışlık Kanola

Temel besin maddelerinin sağlanması kanola bitkisinin iyi gelişimi ve yüksek verimliliği için büyük önem taşır. Makro ve mikro elementler ile dengeli beslenme kanola bitkisinin zararlılara ve hastalıklara karşı direncini önemli ölçüde arttırır, bitkilerin büyümesini ve gelişimini hızlandırır. Worm Magic gibi preparatların kullanımı kanolanın verimliliğini arttırmakta büyük rol oynar.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

100 kg. tohum için 400 ml.  Worm Magic 1/4 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.  4 – 5 Yaprak Evresi ( Sonbahar ) :
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml.  yapraktan uygulama yapılır.

 1.    Sapa Kalkma Başlangıcı :
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.    Tomurcuklanma Evresi :

III. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Yazlık Kanola

Kısa vejetasyon dönemi ve yeterince gelişmeyen kök sistemi topraktan besin maddelerin alımını azaltır. Besin maddelerinin optimal düzeyde sağlanması vejetatif kütlenin büyümesi, kapsüllerin ve tohumların oluşması için önemlidir. Worm Magic gibi preparatların kullanımı buna yardımcı olur.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

100 kg.  tohum için 400 ml.  Worm Magic 1/4 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.    Rozetin ( Rosula ) Oluşumu :
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml.  yapraktan uygulama yapılır.​​

 1.    Tomurcuklanma Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Ayçiçeği

Ayçiçek tüm vejetasyon dönemi boyunca topraktaki besin maddelerine büyük ihtiyaç duyar. Makro, mezo ve mikro elementlere ihtiyacı vardır. Zamanında sağlanan mikro element desteği hastalıklara ve olumsuz çevresel etkenlere karşı direnci arttırır. Worm Magic gibi preparatlar besin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

100 kg. tohum için 400 ml. Worm Magic 1/4 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.    3-4 Yaprak Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.    Çiçek Oluşumu Başlangıcı :
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Mısır

Yaprak yüzeyinin genişliği sayesinde mısır bitkisi yaprak uygulamalarına çok iyi tepki verir. Bu bitkinin yüksek verimi bitki gelişiminin ilk aşamalarından itibaren uygun beslenme ile sağlanır. Bu nedenle gübre sistemi normal büyüme ve gelişim için gerekli tüm elementlerin kompleksini içermelidir.. Worm Magic gibi organik gübreler bitkiler için gerekli besin elementlerini içerir.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

​1.     Tohum Uygulaması :

100 kg. tohum için 300 ml. Worm Magic 1/4 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.    3 – 5 Yaprak Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.    9 – 11 Yaprak Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml.  yapraktan uygulama yapılır.

Patates

Bu bitki için beslenme koşulları çok büyük önem taşır. Toprak üstü kütlede en büyük artışın yaşandığı ve yumru oluşumunun başladığı dönemler bitki gelişiminin en önemli evreleridir. Tam da bu dönemde bitki maksimum miktarda besleyici maddeye ihtiyaç duyar. Worm Magıc gibi büyüme düzenleyici özelliklere sahip organik gübreler bitkinin dengeli beslenmesine yardımcı olur.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

100 kg.  tohum için 600 ml. Worm Magic 1/8 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Yumrulara püskürtülerek uygulanır ve polietilen naylon ile örtülür.​​

 1.    Sapa Kalkım Evresi ( Bitki Boyu 7 – 10 cm )
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1. Tomurcuklanma Evresi
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Şeker Pancarı

Yapraktan besleme yoluyla yumrularda şekerin birikimi de dahil olmak üzere besin maddeleri çeşitli biyokimyasal süreçleri uyarır.  Sıvı organik gübreler ile iki kez yapraktan yapılan uygulamalar, leke hastalığına ve kök çürümesine karşı başta olmak üzere bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Bu sayede sağlıklı yenilebilir pancar hasadı elde edilir. Verimi arttırmak için organik gübreler topraktan da uygulanmalıdır. Bu nedenle Worm Magic gibi organik sıvı gübre uygulanması tavsiye edilir.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir Kg. tohum için 30 ml. Worm Magic 1/12 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır.Tohumlar kaplandıktan sonra 48 saat bekletilmelidir.Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 azaltılır.

 1.    2 – 3 Çift Gerçek Yaprak Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.    Sıraların Kapanması Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Patlıcangiller

Patlıcangiller ( Domates, Biber, Patlıcan )

Worm Magic gibi sıvı gübrelerin tohumlara uygulanması, fide dikiminden sonra sulama suyu ile verilmesi, tomurcuklanma ve meyve oluşum döneminde kök ve yapraktan uygulanması,  ürün verimliliğini, ayrıca domates, biber ve patlıcanda kuru madde, şeker ve vitamin içeriğini arttırır.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir kg. tohum için 30 ml. Worm Magic 1/100 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 oranında azaltılır.

 1.    Dikimden 14-15 Gün Sonra

I.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 350 ml. – 500 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

 1.    Çiçek Açmadan Önce :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 350 ml. – 500 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

 1.    Meyve Oluşum Dönemi :

III. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 350 ml. – 500 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

Salatalık

Worm Magic gibi vermikompost esaslı organik gübreler salatalığın belirli gelişim safhalarında uygulanır. Bu safhalar; tohumlara uygulanması, fidelerin kök salması, çiçeklenme, meyve oluşumu ve meyve olgunlaşma döneminden önce yapraktan uygulamadır. Bu uygulamalar salatalığın verimi önemli ölçüde artırır, ürün kalitesini iyileştirir, salatalık içindeki nitrat miktarını azaltır.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir Kg. tohum için 30 ml.  Worm Magic 1/100 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır.

 1.    3-5 Gerçek Yaprak Evresi :

I.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -600 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile  uygulama yapılır.

 1.    Tomurcuklanma Evresi :

II.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -600 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile  uygulama yapılır.

 1.    Meyve Oluşum Dönemi :

III.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -600 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile  uygulama yapılır.

 1.    Meyve Olgunlaşma Dönemi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama  :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -600 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile  uygulama yapılır.

Lahana

Worm Magic gibi doğal humik gübreler  tohum uygulaması ile başlayıp, 4-6 gerçek yaprak ve aktif büyüme olmak üzere lahananın belirli gelişim evrelerinde kullanılır. Bu tür uygulamalar verimliliği, lahana başlarının sıklığını, kalitesini, C vitamini ve şeker miktarını arttırır.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.​​

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir Kg. tohum için 30 ml. Worm Magic 1/100 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır.  Tohumlar ekim öncesi 8-10 saat bekletilir.

 1.    4-5 Gerçek Çift Yaprak Evresi :

I.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. -200 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile  uygulama yapılır.

 1.    Aktif Büyüme Evresi :

II.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama  :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak dekara 100 ml. -200 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile  uygulama yapılır.

Havuç

Havuç, Kök Kereviz, Yabani Havuç

Bu bitkilerin yetiştirilmesinde makro ve mikro elementleri içeren doğal humik gübrelerin kullanılması önerilir. Bu durumda verim artışı ile birlikte kök bitkilerin kalitesi artar, bitkilerin hastalığa karşı dayanıklılığı artar.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir Kg. tohum için 30 ml. Worm Magic 1/100 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohumlar ekimden önce 8-10 saat bekletilir.

 1.    Filizlenme Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama Sistemi:

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 150 ml. – 200 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

 1.    Meyve Oluşum Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama Sistemi :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 150 ml. – 200 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

Soğan

Tohum uygulaması, filizlenme, 5-6 yaprak ve aktif büyüme evrelerinde uygulanır. Worm Magıc gibi doğal  humik gübrelerin kullanımı sayesinde ürün verimi ve kalitesi artar.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir Kg. tohum için 30 ml.  Worm Magic 1/100 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohumlar ekimden önce 8-10 saat bekletilir.

 1.   5-6 Yaprak Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama  :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 150 ml. – 200 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

 1.    Aktif Büyüme Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 150 ml. – 200 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

Kabakgiller

Kabakgiller ( Kavun, Karpuz, Kabak )

Worm Magıc gibi doğal  humik gübrelerin, kabakgillerin tohumlarına, 3-5 yaprak, tomurcuklanma ve meyve oluşturma evrelerinde kökten ve yapraktan uygulanması önemli ölçüde verimi arttırır, tadı iyileştirir, meyvelerdeki nitrat içeriğini azaltır.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir Kg. tohum için 30 ml. Worm Magic 1/100 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır. Tohumlar ekimden önce 15-18 saat bekletilir.

 1.    Tomurcuklanma  Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama  :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 150 ml. – 200 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

 1.    Meyve Oluşum Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 150 ml. – 200 ml.  yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

Çilek

Worm Magic gibi  humik esaslı organik gübreler  fidelere, tomurcuklanma, meyve oluşumunda ve hasat tamamlandıktan sonra kökten ve yapraktan uygulanır. Çilek hümik gübrelere çok iyi tepki vermektedir. Verimlilik ve meyvelerin kalitesi artar; bir sonraki hasatı oluşturacak tomurcuklar aktif bir şekilde oluşur.

Fide Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Fide Ekimi :

Yüz adet fide için 500 ml. Worm Magic 1/100 oranında sulandırılarak ekim sırasında fide köklerine uygulama yapılır.

 1.    Tomurcuklanma Evresi :

I.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -500 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.​

 1.    Meyve Oluşum Evresi :

II.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -500 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.​

 1.    Hasat Sonrası :

III. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama:

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -500 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

Üzüm

Yapraktan besleme yoluyla yumrularda şekerin birikimi de dahil olmak üzere besin maddeleri çeşitli biyokimyasal süreçleri uyarır.  Sıvı organik gübreler ile iki kez yapraktan yapılan uygulamalar, leke hastalığına ve kök çürümesine karşı başta olmak üzere bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Bu sayede sağlıklı yenilebilir pancar hasadı elde edilir. Verimi arttırmak için organik gübreler topraktan da uygulanmalıdır. Bu nedenle Worm Magic gibi organik sıvı gübre uygulanması tavsiye edilir.

Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.​​

 1.    Tohum Uygulaması :

Bir Kg. tohum için 30 ml. Worm Magic 1/12 oranında sulandırılarak tohum yüzeyi kaplanır.Tohumlar kaplandıktan sonra 48 saat bekletilmelidir.Tohum materyaline sadece preparat veya tohum ilacı ile birlikte preparat uygulanabilir. Bu durumlarda tohum ilacının kullanım miktarı % 30 azaltılır.

 1.    2 – 3 Çift Gerçek Yaprak Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

 1.    Sıraların Kapanması Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması:

​Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 100 ml. – 150 ml. yapraktan uygulama yapılır.

Meyve Ağaçları

Fidelere uygulandığında  fidelerin kök yapısı sağlıklı gelişir ve toprağa daha iyi uyum sağlarlar. Worm Magıc gibi humik gübrelerin  “pembe tomurcuk” (full pink), “tam çiçeklenme” (full blum) ve meyva oluşumu evrelerinde kullanımı verimi, meyvelerde vitamin ve şeker birikimini, yaprak gelişimini arttırır. Meyvelerin görünüşü iyileşir, depolama ömrü uzar.

Fidan Ekim Öncesi Toprak Uygulaması :

Ekim veya dikim öncesinde dekara 500 ml.  – 1000 ml.  Worm Magic, son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

 1.    Fidan uygulaması :

Yüz adet fidan için 500 ml. Worm Magic  1/100 oranında sulandırılarak ekim öncesi fidan köklerine uygulama yapılır.

 1.    2 Pembe Tomurcuk Evresi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama:

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -500 ml.  yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

 1.    Tam Çiçeklenme Dönemi :
 2. Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama :

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 dekara 400 ml. -500 ml. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.

 1.    Meyve Oluşum Evresi :

III.Yaprak Uygulaması veya Damla Sulama:

Worm Magic 1/250 oranında sulandırılarak 1 hektara (10 Dönüm) 4-5 Lt. yapraktan veya damla sulama sistemi ile uygulama yapılır.