Skip links

Sıvı Gübre Tesisi

Sıvı Solucan Gübresi Üretimi Ve Hidrodinamik Kavitasyon Reaktörü:

Vermiextract (sıvı solucan gübresi) premium kalitede vermikompostun (katı solucan gübresi) hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle sıvılaştırılması ile elde edilen %100 organik bir üründür.

Vermikompostun sıvılaştırma işlemi kısaca, katı solucan gübresi içeriğindeki; enzimler, fito hormonlar, sölem sıvısı, humik-fulvik asitler, makro ve mikro elementler, ve faydalı bakteriler gibi bitkiler için faydalı tüm unsurların hiçbir zarar görmeden doğal yöntemlerle yüksek konsantrasyonlu ekstraksiyonu olarak özetlenebilir.​

Sıvı solucan gübresi üretiminde günümüzde mevcut en gelişmiş teknoloji, hidrokavitasyon reaktörü kullanılarak vermikompostun nano boyutlarda parçalanması ile sıvılaştırılmasıdır. Sıvılaştırma sonrası oluşan sıvı gübre içerisindeki suda erimeyen partiküllerin tamamen ayrıştırılması, gübre kalitesi açısından çok önemlidir.

Üretimde  hidrokavitasyon reaktörünün kullanılmasının sağladığı avantajlar:

 • Vermikompost yeni nesil hidrokavitasyon teknolojisi ile fiziksel olarak nano boyutlarda parçalanır ve böylece su ile temas eden yüzey alan büyür ve sıvılaştırma çok daha kaliteli ve yüksek konsantrasyonlu olur.
 • Parçalama işlemi tamamen doğal olarak, hidrokavitasyon yöntemi ile yapılır. Böylece vermikompost içeriğindeki bitki için faydalı unsurların hiçbir zarar görmeden ekstraksiyonu gerçekleştirilir.
 • Hidrokavitasyon işlemi esnasında reaktör içerisinde oluşan fiziksel koşullardan dolayı, katı gübre içeriğindeki faydalı bakteriler uyku durumuna (dormancy) geçerler ve faaliyetlerini durdururlar. Böylece ürünün raf ömrü uzar ve zaman içerisinde ambalajda şişme veya kötü kokular oluşmaz. Daha sonra kullanım esnasında ürün suyla karıştırıldığında ve bitkiye uygulandığında bakteriler aktif hale geçerler.
 • Hidrokavitasyon teknolojisi ile moleküler düzeyde parçalanan solucan gübresi içeriğindeki; vitaminler, enzimler, doğal büyüme hormonları, aminoasitler, mikro elementler, mikro humat molekülleri ile şelatlanarak “mikrohumik molekül bileşimi” oluştururlar. Üretimde ayrıca şelatlayıcı bir madde kullanılmasına gerek kalmaz.
 • Bitki tarafından kolaylıkla emilebilen bitkinin dengeli biçimde beslenmesine yardımcı olur.
 • Uygulanması kolaydır ve maliyeti düşüktür. Yağmurlama sulama sistemleri, damla sulama sistemleri ve ilaçlama makinaları ile uygulanabilir. Sistemlerde tıkanmalara sebep olmaz.
 • Kavitasyon, mekanik olarak hücre duvarını kesme kuvvetleriyle tahrip eder, kütlenin hücreden çözücüye transferini kolaylaştırır. Parçacık boyutunun kavitasyon yoluyla azaltılması, katı ve sıvı fazların temas yüzey alanını arttırır. 

Vermiekstrakt Özellikleri : 

Kavitasyon reaktörü, bitkisel ve hayvansal kaynaklı doğal hammaddelerin ekstraksiyonu için mevcut en güvenli, en efektif ve en ekonomik teknolojidir.

 • Sıvı gübre içerisinde, suda çözünmeyen katı madde oranı %1 i geçmemeli
 • Rengi siyaha yakın koyu kahverengidir
 • Keskin, rahatsız edici kokusu olmamalıdır
 • Akışkan ve kıvamı sudan biraz daha koyu olmalıdır
 • Faydalı bakteriler açısından zengin olmalıdır
 • Solucan gübresi içeriğindeki bitki için faydalı tüm unsurları içermelidir
Hidrokavitasyon_Body

Piyasada satılan birçok sıvı solucan gübresi aslında aerodinamik sıvılaştırma yöntemi ile üretilen solucan çayı dır. Bu ürün kesinlikle “vermiekstrakt” ile karıştırılmamalıdır.​

Solucan çayı, havalandırma ve karıştırma düzenekli bir tank içinde belli bir oranda solucan gübresi ve suyun min. 48 saat karıştırılarak ve havalandırılmasıyla elde edilen bir üründür.​

Bu yöntemle yapılan sıvılaştırma yeterli düzeyde olmaz, enerji tüketimi fazladır, ürün aşırı tortuludur, sulama ve ilaçlama sistemlerinde tıkanmaya yol açabilirler, üretildikten sonra 48 saat içinde kullanılmalıdır. Dayanma ömrü kısadır ve her geçen gün özelliklerini kaybeder.

Daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.