Skip links

Yem Bitkileri

(Yonca, Fiğ, Yem Bezelyesi, Korunga vb.)

Ekim öncesi veya esnasında uygulama:

Ekim öncesi toprak hazırlığında dekara 1‐2 litre HUMİSOL son hacim 30‐60 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

Ayrıca her biçimden sonra, sulama suyu ile veya sulama öncesi pülverizatörle bitki yüzeyine püskürtülerek, dekara 0,2‐0,3 litre WORM MAGIC son hacim 30‐45 litre olacak şekilde sulandırılarak uygulanması önerilir.