Skip links

Humisol’ün Faydaları

  • Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirir.
  • Toprakta suyun tutulmasını arttırır. Toprak suyundan bitkilerin daha iyi faydalanmalarını sağlar.
  • Tohumun çimlenmesini ve kök gelişimini arttırır.
  • Topraktaki mikroorganizma faaliyetini arttırır.
  • Topraktaki bitki besin elementlerinin çözünmesini sağlayarak elverişli besin elementi miktarını arttırır.
  • Kimyasal gübrelerin etkinliğini arttırarak ve aşırı gübre kullanımını önleyerek ekonomiye katkısı yanında çevrenin korunmasına da yardımcı olur.
  • Bitkilerin kök ve toprak üstü aksamının gelişimini ve çiçeklenmeyi arttırır.
  • Bitkilerin dengeli beslenmesini sağlayarak bitki VERİMİ ve KALİTESİNİ önemli düzeylerde arttırır.
  • Üründe 15-20 gün erkencilik sağlar.
  • Mahsulün raf ömrünü uzatır.