Skip links

Çim Alanlar

Ekim öncesi veya esnasında uygulama:​

Ekim öncesi toprak hazırlığında dekara 2-4 litre HUMİSOL son hacim 60‐120 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

Ayrıca her biçimden sonra, yukarıda açıklandığı gibi sulama suyu ile veya sulama öncesi pülverizatörle bitki yüzeyine püskürtülerek, dekara 0,2‐0,3 litre WORM MAGIC son hacim 30‐45 litre olacak şekilde sulandırılarak uygulanması önerilir.