Skip links

Hidrokavitasyon

Manyetik İmpuls Kavitasyon Reaktörleri

Fiziko-kimyasal mekanik ve sonokimya alanlarındaki en son gelişmelerin sonucu olarak üretilmişlerdir. Reaktörlerimizde kavitasyon, manyetik darbeli hidrodinamik yöntemi ile yaratılır.Bu, doğrudan sıvı akışında kavitasyon oluşturmanın en etkili ve patentli yoludur.

Kavitasyon bulutu, tam olarak işlemin gerçekleştiği reaktör odasında, manyetik alan tarafından tutulur ve kavitatörden geçen ham maddeler üzerinde anında etki gösterir. Bu reaktörlerin yüksek verimli, güvenilir ve dayanıklı olmasını sağlar.

Ultrasonik yayıcılar kullanan geleneksel kavitasyon üretim yöntemlerinden farklı olarak,   kavitasyon reaktörleri , herhangi bir sıvının sürekli akışta yüksek performanslı kavitasyon işlemine izin verir.

Manyetik impuls kavitasyon reaktörleri, etanol, yağ ve su gibi gıda sınıfı çözücüler kullanılarak çeşitli ekstraktların üretiminde yüksek verimlilik gösterir.

Homojenizasyon kalitesi, ekstraksiyon derinliği, verimlilik ve enerji tüketimi açısından, bu cihazların analogları yoktur.​

Manyetik impuls kavitasyon reaktörü ile her türlü sıvı ve katı-sıvı kombinasyonları, viskozitesi 1000 cSt ve üzeri sıvılar, saatte 6000lt. kapasiteye kadar işlenebilir.​

Kavitasyon, mekanik olarak hücre duvarını kesme kuvvetleriyle tahrip eder, kütlenin hücreden çözücüye transferini kolaylaştırır. Parçacık boyutunun kavitasyon yoluyla azaltılması, katı ve sıvı fazların temas yüzey alanını arttırır.

Kavitasyon reaktörü, bitkisel ve hayvansal kaynaklı doğal hammaddelerin ekstraksiyonu için mevcut en güvenli, en efektif ve en ekonomik teknolojidir.

*Manyetik İmpuls Kavitasyon Reaktörü