Skip links

Süs Bitkileri

Tohuma uygulama:​

Ekimden en az bir gece önce (100 kg tohuma için 1  litre  ACTIVE,   1 lt su ile karıştırılarak tohuma kaplanır.

Kuru ve sıcak havalarda ACTIVE’ in tohuma kaplama işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra ACTIVE uygulanan tohumlar 15‐20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılır.

Ekim öncesi veya esnasında uygulama:​

Ekim veya dikim öncesinde dekara 6-8 litre  ACTIVE, son hacim 90‐120 litre olacak şekilde sulandırılarak ilaçlama makinası ile toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

Damlama sulama ile dekara 6‐8 litre ACTIVE özellikle  gelişme döneminin başında, çiçeklenme öncesi ve meyve  oluşum dönemlerinde olmak üzere 3 defada verilmelidir.

Bu bitkiler fide olarak dikilmesi durumunda: Fide kökleri 100 litre suya  1 lt. ACTIVE  karıştırılarak hazırlanan solüsyona batırılarak dikilir.

Süs bitkisi, ağaçlar veya çalılara ACTIVE, meyve ağaçları için önerdiğimiz miktarlarda ve zamanlarda ve aynı şekilde uygulanır.