Skip links

Çim Alanlar

Ekim öncesi veya esnasında uygulama:

Ekim öncesinde dekara 4-6 litre  ACTIVE, son hacim 60‐90 litre olacak şekilde sulandırılarak ilaçlama makinası ile toprak yüzeyine püskürtülüp, 10‐15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanır.

Ayrıca her biçimden sonra  dekara 150-200 ml  WORM MAGIC (sıvı solucan gübresi) son hacim 30‐40 litre olacak şekilde sulandırılarak pülverizatörle  yapraktan uygulama yapılması önerilir.