Skip links

Worm Magic’in Faydaları

Verimi yüksek oranda arttırır.

Hümik asitler bitki kök sistemini ve üst aksamın gelişimini uyarmaktadır. Kök gelişimindeki ilerleme bitkinin veriminin artmasındaki en önemli etkendir. Birçok araştırmacı mikroorganizmaların değişik gruplarının gelişmesinde hümik asitlerin olumlu etkilerini gözlemlemişlerdir. Bu araştırmacılar bu etkiyi hümik asitlerin demirle yaptığı komplekse veya onların kolloidal doğasına veyahut da hümik asitlerin organik katalist gibi hareket etmesine yüklemişlerdir.

Mikroflora popülasyonunun uyarılması hümik asitlerin karbon ve fosfat kaynağı olması ile alakalıdır.

Ürünün lezzetini, aromasını arttırır ve raf ömrünü uzatır.

Yapılan araştırmalar sıvı solucan gübresi uygulandığında ürünlerin içerdiği gluten, protein, yağ ve şeker oranı, vitamin oranlarının arttığı tespit edilmiştir.

 Kimyasal gübre kullanımını sınırlayarak tasarruf sağlar.

Araştırma sonuçlarına göre, Magic Worm ile birlikte kullanılması şartıyla, kimyasal gübrelerin kullanımın % 30’a varan oranlarda azaltılması önerilir. Bu, humik gübrelerde erişilebilir NPK formlarının mevcudiyeti yanı sıra daha önce toprakta bulunan ancak bitki tarafından kullanılamayan bitki besin elementlerinin emilimine humik maddelerin katkıda bulunmaları sayesinde mümkündür.

Hasatta yaklaşık 15-20 gün erkencilik sağlar.

Worm Magic içerdiği doğal büyüme hormonları, enzimler, aminoasitler sayesinde bitki gelişimini hızlandırır. İçeriğindeki makro ve mikro elementler ve vitaminler bitkinin dengeli beslenmesini sağlarlar ve böylece verim ve kalite artışıyla beraber hasatta da erkencilik sağlar.

Bitkileri dondan korur.

Humik maddeler karbonhidrat, protein ve diğer maddelerin oluşumunu ve birikimini uyarır. Bilindiği gibi, daha yoğun hücre sıvısına sahip olan bir bitki çok daha düşük sıcaklıklarda donar. Hücre sıvısının daha yoğun olması nedeniyle buz kristalleri hücrede değil, hücreler arası boşlukta oluşur ve böylece hücreler zarar görmez.

Bitkilerin düşük sıcaklıklara direnci çok yönlü bir etkiye sahip şekerlerin birikimi ile doğrudan bağlantılıdır. Şekerler, hücrenin yüzey membranlarının proteinleri üzerinde koruyucu etkiye sahip olup, hücre protoplazması kolloitlerinin su tutma kapasitesini arttırır. Kolloitlerle birleşen su hücrede kalarak donmaz ve bir yere taşınmaz.

Böylece humik maddeler bitkilerin dondan zarar görme riskini azaltır.

Bitkileri kuraklıktan korur.

Katalaz ve peroksidaz enzimlerinin aktivitesini değiştirerek bitki hücresindeki redoks süreçlerini etkilemek suretiyle humik maddeler hücresel metabolizmayı aktive eder, gaz değişimini ve hücresel solunumu iyileştirir, özellikle kuraklık koşullarında çok önemli olan dokulardaki serbest radikal oksidasyonun hızını yavaşlatır. Humik maddeler, su molekülleri ile hidrojen bağlar oluşturarak toprakta nemi tutma kabiliyetine sahip olup, böylece suyun buharlaşmasını azaltır bu da bitkiler tarafından su emilimini arttırır.

Humik maddeler kök sisteminin gelişimini de uyarmaktadır. Bu sayede köklerin toprağın daha derin katmanlarına nüfuz edilmesi sağlanır. Bütün bunlar bitkilerin kuraklığa karşı daha fazla direnç göstermesine yardımcı olur.

Pestisit kullanımına bağlı bitki stresini azaltır.

Humik maddeler hücre yüzeyinde bulunur ve toksik maddeleri tutan ve etkisiz hale getiren bir filtre görevi görür. Bu sayede kullanılan pestisitlerin fitotoksisitesini azaltmaya imkan verir. Humik maddeler bitkilerin bağışıklık sistemini aktive eder. Söz konusu etki bitkilerin pestisit kullanımına bağlı strese daha kolay dayanabilmelerini sağlar.

Humik maddeler, çözünmeyen inaktif kompleksler oluşturarak ağır metalleri ve radyonükleidleri geri döndürülemez bir şekilde bağlar ve topraktaki madde döngüsünden çıkartır.

Böylece humik maddeler zararlı ve toksik bileşiklerin bitkiler tarafından emilmesini engeller.

Toprağı ıslah eder ve verimliliğini arttırır.

Humik maddeler mikroorganizma faaliyetlerini arttırır ve topraktaki besinlerin bitki tarafından emilmesi ile direkt bağlantısı olan çeşitli mikroorganizma gruplarının popülasyonunun ve toprak verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunur.

Humusun organik maddesi parçalanırken büyük miktarda organik asitler ve karbon dioksit oluşur. Bu sayede bitkiler için erişilmesi güç olan bitki besin maddeleri, erişilebilir formlara dönüşür: fosforun hareketliliği artar, azot ve fosforun amonyak ve amid formlarının bitkiler tarafından alımını hızlanır. Sonuç olarak, bitkide bu maddelerin içeriğinde bir artış gözlenir.

Doğaları itibarıyla humik maddeler polielektrolittir. Toprağın organik maddesi ve mineral parçacıkları ile birlikte toprağın emici kompleksini oluştururlar. Çok sayıda farklı fonksiyonel gruplara sahip oldukları için, toprak mineralleri ile bağlanmayan ve su ile uzaklaşmayan topraktaki elementleri absorbe eder ve aynı zamanda bitkiler için kullanılabilir formda muhafaza eder.

Humik maddeler ayrıca toprağın tamponlama kapasitesini arttırır (toprağın aşırı asiditesini azaltabilirler). Hümik maddelerin topraktaki zararlı yabancı maddeleri ve pestisitleri absorbe etme özellikleri toprağı ıslah etmeyi ve verimliliğini arttırmayı mümkün kılar.

Böylece, humik maddelerin doğrudan katılımıyla gerçekleşen ve birbirine bağlı olan süreç kompleksi toprağın ve tarımsal ürünlerinin verimini etkiler.

Ürünlerde pestisit ve fungusit kullanımı azalır.

Solucanların gübreye geçirdikleri vücut sıvıları (sölom sıvısı) sayesinde bitkisel hastalıklara karşı direnç oluşturur.

Tohumlarin çimlenme oranını arttırır ve sağlıklı büyümelerini sağlar.

Worm Magic ürünlerinin içerisinde bolca bulunan hümik asitlerin, tohumun çimlenme kapasitesini arttırdığını ve bitkilerin vitamin içeriğini çoğalttığını kanıtlamıştır. Su ve besin maddelerini taşıyan hümik asitler tohumun gözeneği boyunca çekilmekte ve çimlenmenin başlaması için tohumu uyarmaktadır.

Worm Magıc

İncele

Worm Magıc’in Kullanım  Bilgileri

İncele